Regulamin Walentynkowej Gry Miejskiej

I Organizator

Organizatorem Zabawy Czar Par – Walentynki 2021 są: Events & Adventures Tomasz Staszkiewicz oraz  Train in Game Katarzyna Kupis.

II Opis i zasady uczestnictwa

 1. Gra odbędzie się 14 lutego 2021r. na terenie centrum Wrocławia (okolice Rynku).
 2. Celem zabawy jest wykonanie przez uczestników wszystkich zadań – udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania i dostarczenie ich do organizatora – do punktu kontrolnego. 
 3. Uczestnicy grają w zespołach dwuosobowych. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja zespołu poprzez stronę www.trainingame.pl, www.eanda.pl  lub zakup biletu na portalu www.ekobilet.pl
 4. Dane, które uzupełnisz w formualrzu będą używane na potrzeby organizacji wydarzenia.
 5. Podając swój adres e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Train in Game oraz Events & Adventures.
 6. Zapisując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na publikację zdjęć/filmików ze swoim wizerunkiem, zrobionych podczas wydarzenia.
 7. Spośród zespołów, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania/ rozwiążą wszystkie zadania, zostaną rozlosowane nagrody. Transmisja z losowania nagród będzie dostępna na fanpage’u Events and Adventures (szukaj na FB @EventsAdv).
 8. Zespoły które wylosują nagrody będą informowane o tym fakcie drogą mailową bądź smsem. 
 9. Zespoły, które nie będą miały rozwiązań na wszystkie zadania; będą miały szansę wziąć udział w losowaniu nagród, jeśli ilość zespołów posiadających wszystkie odpowiedzi będzie mniejsza od ilości nagród do rozlosowania. 
 10. Koszt uczestnictwa zespołu w grze wynosi 100 zł. 
 11. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dlatego udział w grze jest tylko dla osób nie posiadających żadnych problemów zdrowotnych.
 12. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w czasie zabawy.
 13. Gra przewidziana jest na 60 drużyn, o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników.
 14. Grę można rozpocząć między godziną 11:00 a 15:00, zgłaszając się na start. 
 15. W losowaniu nagród wezmą udział zespoły, które dostarczą rozwiązania organizatorowi do godziny 17.
 16. W grze mogą brać udział osoby powyżej 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemne zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 18. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, utrudniania  organizacji eventu, bycia pod wpływem środków odurzających i awanturowania się,  organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszej rywalizacji.
 19. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 Uczestnicy gry wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym zdjęć i filmów z gry) przez Events & Adventures oraz Train in Game w celach marketingowych.
 20. Uczestnictwo w grze miejskiej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

III Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu wydarzenia, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu  przyczyn niezależnych od niego.