Regulamin Turnieju Beach Tennis 2021

I Organizator

 

Organizatorem Turnieju jest Events&Adventures Tomasz Staszkiewicz z siedzibą w Wieży 80, 59-620 Wieża.

II Opis i zasady uczestnictwa

 1. Turniej odbędzie się w terminie 22-23.05.2021 według harmonogramu podanego na stronie www organizatora: https://www.eanda.pl/aktywny-weekend-majowy-turniej-beach-tenisa/
 2. Udział turnieju jest płatny. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi: 

150 zł brutto/os. – pobyt na terenie turnieju od piątku do niedzieli wraz z udziałem w turnieju jako zawodnik

125 zł brutto/os – pobyt na terenie turnieju od piątku do niedzieli wraz z udziałem w turnieju jako kibic.

 1. Uczestnicy grają w zespołach dwuosobowych, według rozpiski przedstawionej przez organizatora przed rozpoczęciem turnieju. 
 2. Jeśli biorący udział w wydarzeniu, uczestniczy w nim bez partnera – partner zostanie mu dobrany przez organizatora.  
 3. Nagrodą w turnieju są medale za miejsca 1-3.
 4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dlatego udział w turnieju jest tylko dla zdrowych osób.  (Nie posiadających problemów zdrowotnych, które mogłyby się pogłębić przez udział w turnieju lub poprzez uczestnictwo wywołać zagrożenie dla życia uczestnika).
 5. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce w czasie eventu.
 6. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznania się i stosowania do REGULAMINU obiektu- terenu, na którym będzie odbywał się turniej. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione/skradzione z terenu turnieju. 
 8. W turnieju mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników gry oraz następstwa z niego wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne.
 10. W przypadku naruszenia przez gracza lub zespół niniejszego regulaminu, utrudniania  organizacji eventu, bycia pod wpływem środków odurzających i awanturowania się,  organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszej rywalizacji a także wyprosić go z terenu (Wieża 80).
 11. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 Uczestnicy turnieju oraz osoby przebywające na terenie Wieża 80 wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (w tym zdjęć i filmów z pobytu) przez Events & Adventures Tomasz Staszkiewicz w celach marketingowych.
 12. Uczestnictwo w turnieju lub obecność na terenie Wieża 80  jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

III Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach dotyczących przebiegu wydarzenia, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyny. Jest wówczas zobowiązany do zwrotu wszystkich środków, które zostały wpłacone przez uczestnika na rzecz organizacji eventu.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek.