atlapland
wieża 80
żagle
wjazd na stok
żagle

Żagle

Żeglarstwo to nasza pasja, którą chętnie zarazimy Waszych pracowników!

Zalety wspólnych rejsów:

 

  • Podstawa to współpraca zespołu, cała załoga musi działać razem, aby jacht płynął zgodnie z planowanym kursem – nauka pracy w grupie.
  • Wspólne przebywanie na ograniczonej przestrzeni zmusza również do pozytywnej komunikacji, radzenia sobie z kryzysami i konfliktami w grupie – budowa relacji.
  • Dzięki wspólnemu przygotowywaniu posiłków integrujemy się i nawiązujemy relacje, które na pewno pozytywnie zaowocują w firmie.
  • Wyznaczanie roli w grupie.
  • Praca nad odwagą, otwartością, budowa odporności na stres oraz cierpliwości.
  • Nauka wzajemnego szacunku.
  • TEAM BUILDING W PRAKTYCE